Dzikie i nie dzikie zwierzęta

akcesoria jeździeckie

Zasadniczo, zwierzęta można podzielić na dzikie i udomowione.

W tej pierwszej kategorii mieści się jednak przynajmniej jeden gatunek, który po okresie przebywania w bezpośrednim sąsiedztwie człowieka, powrócił do łono natury i ponownie rozpoczął życie w stanie dzikim.

Chodzi tutaj o psy dingo.

Ten gatunek występuje na terenie Australii i Nowej Zelandii.

Naukowcy, po dokładnym przebadaniu tych zwierząt, uznali, że są one potomkami udomowionych psów, które zwyczajnie uciekły bądź zostały wypuszczone na wolność.

Dingo dotarły do tej części świata wraz z osadnikami, którzy pojawili się tutaj mniej więcej 3500 lat temu.

Pochodzili oni najprawdopodobniej z Azji Południowo-Wschodniej.

Obecnie psy dingo nieco różnią się od swoich udomowionych przodków – mają inny kształt czaszki oraz nie potrafią szczekać – ale mogą wchodzić z nimi w krzyżówki.

Na antypodach dingo znakomicie się zaaklimatyzowały i obecnie ich populacja utrzymuje się na stałym poziomie – nie grozi im wyginięcie.