Dzikie psy

prawo.będzie.com.pl https://patatajek.pl/kategorie/14-odziez-jezdziecka

W dzisiejszych czasach dość często spotkać możemy psy żyjące dziko. Są to najczęściej osobniki, które zostały wyrzucone na bruk przez swoich właścicieli bądź też uciekły spod ich opieki. W naturze zwierzęta te dziczeją, przez co często stają groźne dla innych gatunków oraz dla człowieka. Jest to spory problem, z którym należałoby coś zrobić. W przeszłości wystąpił przynajmniej jeden przypadek, w którym udomowione psy wróciły do stanu dzikiego i przetrwały w nim dłuższy okres.

Chodzi tutaj, oczywiście, o australijskie psy dingo. Rzecz jasna, w dzisiejszych czasach powtórzenie się takiej sytuacji nie byłoby korzystne. Z pewnością, spowodowałoby spore zmiany w ekosystemie. Przykładowo w Polsce, pojawienie się większych grup dziko żyjących psów mogłoby przyczynić się do zmniejszenia populacji innych gatunków. Takie zwierzęta mogłyby także stać się niebezpieczne dla człowieka oraz dla hodowanych przez niego stworzeń.

Konieczne zdaje się więc eliminowanie bądź chwytanie dziko żyjących psów.

www.festiwaldronow.pl