Nietypowe ssaki

www.szymoncofalik.pl

Na ziemi spotkać możemy różne gatunki ssaków, które potrafią się od siebie różnić w znaczny sposób. Jedyną w swoim rodzaju grupę tworzą jednak stekowce, a wynika to z faktu, że ich ewolucja przebiegała w inny sposób. Naukowcy do dnia dzisiejszego badają przebieg rozwoju tych zwierząt, co nie jest, oczywiście, łatwe.

Do stekowców zalicza się dziobaki i kolczatki. Oba te gatunki są niezwykle ciekawe. Oba są niewielkich rozmiarów i oba charakteryzuje jajorodność, która wśród ssaków jest czymś niespotykanym.

Można powiedzieć, że stekowce stanowią coś pomiędzy ssakami a gadami, chociaż nie są one jakimś ogniwem pomiędzy rozwojem jednych i drugich – ich ewolucja przebiegała samodzielnie. Szczególnie dziobaki prezentują się bardzo specyficznie. Nazwę zawdzięczają spłaszczonemu dziobowi, który potrafi osiągać dość duże rozmiary, jeśli porówna się go do wielkości korpusu.

Mają one również spłaszczone ogony, a także błony pławne pomiędzy palcami, które ułatwiają im pływanie (dziobaki żyją w słodkowodnych akwenach).

www.wzmacniacz.net.pl