Obce gatunki

www.dziennikarzerp.org wig20.giełda.org.pl

W każdym regionie świata występują zwierzęta, które zamieszkują tamtejsze okolice od wieków lub nawet od tysiącleci. Człowiek poprzez swoją świadomą bądź nieświadomą działalność zaburzył wiele ekosystemów.

Dobrym przykładem są tutaj chociażby psy dingo, które nie są niczym innym, jak dziko żyjącymi potomkami przywiezionych przez kolonizatorów udomowionych czworonogów. Tego typu działania w dłuższym okresie czasowym mogą przyczynić się do powstania poważnych problemów.

Jeśli nagle na jakimś terenie pojawia się drapieżnik, który nigdy wcześniej tam nie występował, to często miejscowe zwierzęta nie potrafią się przed nim chronić. Taka sytuacja może w konsekwencji doprowadzić do poważnego zredukowania danego gatunku lub jego całkowitego zniknięcia z określonego regionu.

Dotyczy to zarówno dużych zwierząt, jak też mniejszych, w tym również owadów. Ekosystemy można w pewien sposób porównać do żywego organizmu – jeśli nagle zabraknie jednego z ważnych elementów konstrukcji, to całość może stać się niewydolna.