Selekcja wśród zwierząt

odszkodowania.jazda.net.pl https://patatajek.pl/kategorie/62-popregi

W dzisiejszych czasach modna jest ekologia. Oczywiście, problemy natury ekologicznej są bardzo ważne, jednak, niestety, często za ich rozwiązywanie biorą się ludzie, którzy nie mają o tym zielonego pojęcia.

Coraz częściej można się na przykład spotkać z głosami krytykującymi polowania i nawołującymi do ich całkowitej delegalizacji. Zdaje się jednak, że taki krok bardzo negatywnie wpłynąłby na florę i faunę naszych lasów.

Człowiek swoją działalnością zachwiał równowagę w przyrodzie – to nie podlega dyskusji. Dlatego też obecnie musi starać się ją utrzymywać.

Dotyczy to również gospodarki łowieckiej, która jest zwyczajnie potrzebna. Gdyby niektóre gatunki zwierząt zanadto się rozpleniły, to swoją działalnością mogłyby się przyczynić do zaniknięcia innych gatunków.

Dotyczy to nie tylko zwierząt, ale i roślin. Dobrym przykładem są tutaj chociażby wilki, których populacja w Bieszczadach w ostatnich latach znacznie wzrosła.

Jeśli nie rozwiąże się tego problemu, to w tamtejszych lasach może wkrótce zabraknąć na przykład saren, a drapieżniki wezmą się wówczas za atakowanie stad hodowlanych.