Zwierzęta i ludzie

www.1809.pl

Kiedy ogląda się filmy przyrodnicze, to często pokazywane tam zwierzęta są porównywane do ludzi.

Wygląda to tak, jakbyśmy na siłę starali się doszukiwać u nich cech, które możemy zaobserwować u nas samych.

Zasadniczo, im więcej tego typu cech zauważymy u danego gatunku, tym większą sympatię on u nas budzi, chociaż od tej reguły są pewne wyjątki.

U niektórych zwierząt możemy spotkać takie ludzkie cechy, z których możemy być dumni.

Lubimy na przykład stworzenia, które troskliwie opiekują się swoim potomstwem oraz te, które łączą się w pary na całe życie.

Nieco mniej natomiast podobają się nam na przykład zachowania niektórych odmian mrówek, które chwytają inne owady i zmuszają je do niewolniczej pracy.

Ludzie postępowali tak przez wiele setek lat, a i dzisiaj zdarzają się podobne wypadki.

Jak widać, zwierzęta są do nas podobne (my jesteśmy podobni do zwierząt?) nie tylko w pozytywnych zachowaniach.

Niestety, można również podać przykłady ludzkich czynów, których trudno nawet doszukiwać się w świecie zwierząt – potrafimy czasami być od nich gorsi.

feng-shui.perivallontiki.eu