Zwierzęta

www.mkswronki.pl http://szkoleniewataha.pl/

Ludzie od wieków hodują zwierzęta i doprowadzili nawet do tego, że niektóre gatunki nie występują już dziko w ogóle. Obecnie nie powinniśmy jednak starać się udomawiać kolejnych ani też przywracać do środowiska naturalnego tych, które od lat żyją tylko w naszych domostwach.

Jeśli przyzwyczai się dzikie zwierzę do tego, że nie musi ono zdobywać samo pożywienia, to z pewnością nie będzie to dla niego korzystne. Dokarmianie zwierząt, nawet w zimie, obarczone jest pewną odpowiedzialnością.

Nie powinno się na przykład tylko przez jakiś czas wysypywać karmy ptakom – trzeba robić to do momentu, w którym nastaną ciepłe dni i pożywienia będzie pod dostatkiem. Podobnie jest z innymi stworzeniami.

Z pewnością, nie można również wypuszczać do lasu kotów i psów. Te pierwsze mogą mieć problem z przeżyciem, ponieważ przyzwyczajone są tylko do zabijania swoich ofiar, ale już niekoniecznie do ich konsumowania.

Psy natomiast mogą wyrządzić wiele złego zwierzętom dziko żyjącym, które nie są przyzwyczajone do obecności w lesie tego rodzaju drapieżników.

telefony.ładnie.com.pl